نمایش: اندرحکایت بلدیه اصفهان
کارگردان: سید عظیم موسوی
نویسنده: اردشیر صالح پور
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
تهیه بلیت: خرید اینترنتی بلیت
تاریخ اجرا: ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۳۱ مرداد ۱۳۹۳
زمان اجرا: ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بازیگران : عصمت رضاپور ، گیتی قاسمی ، ژاکلین آواره ، شهره اشتری ، پری ناز لطف اللهی ، باران ستوده ، آتش تقی پور  مشاهده برگه نمایش